มูลวัวแท้ 100% บรรจุ 1 กิโลกรัม

15 บาท

มูลวัวแท้ 100% ไม่มีดินผสม ไม่ใช้หัวอาหาร ไม่ใช้โซดาไฟในคอก ใช้เป็นส่วนผสมดินปลูก ทำน้ำหมักได้