เมล็ดจามจุรี / ฉำฉา / ก้ามปู 50 เมล็ด

30 บาท

ต้นจามจุรี เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร เพาะง่าย โตเร็ว มีกิ่งก้านสาขามาก มีใบขนาดเล็ก ดอกสีชมพู ผลเป็นฝักมีรสหวาน สัตว์เคี้ยวเอื้องชอบกินเป็นอาหาร

มีสินค้าอยู่ 12